Nederland kan het wel degelijk nog maken


Het uitbesteden van productie naar het buitenland levert lang niet het gewenste financiële voordeel op. Zoals blijkt uit een recent onderzoek van de Universiteit van Rotterdam.

Goed nieuws voor bedrijven in eigen land. Door het optimaal (her)inrichten van de in huis proces valt er wel degelijk te concurreren. Focus u daarbij op uw onderscheidende aspecten als flexibiliteit, kwaliteit en innovatie. Protero voorziet u hierbij graag van gedegen advies.

Geen opmerkingen: