Case: praktijk invoering van roulatie
Een case die ik in mijn praktijk tegenkwam is onderstaande.

Binnen een organisatie, waar zwaar lichamelijke werkzaam met een eenzijdige belasting moesten worden verricht, had het management besloten om de werknemers te laten rouleren.
De reden voor het rouleren was om de medewerkers afwisselend werk te laten doen zodat het aantal lichamelijke klachten zou verminderen.

Ondanks de goede bedoelingen van het management werd het rouleren door de medewerkers niet gezien als een vooruitgang.

Het commentaar als hebben ze weer wat voor op kantoor verzonnen werd regelmatig gehoord. Menig medewerker stelde de vraag of hij zijn werk in het verleden niet goed had gedaan omdat hij ergens anders moest gaan werken.

In bovenstaande case is het duidelijk dat het management niet voor voldoende sense of urgency bij de medewerkers heeft gezorgd.
De visie die achter de organisatie wijziging zat werd onvoldoende gecommuniceerd binnen de organisatie.

Om het een en ander recht te trekken werden de volgende stappen genomen:
1. Een fysiotherapeut van de Arbodienst bracht de lichamelijke belasting van de verschillende werkzaamheden in kaart
2. Met deze analyse werd een voorlichting aan de medewrekers opgezet waarbij de nadruk op het voorkomen van zware eenzijdige lichamelijke inspanning werd besproken.

Na deze ingreep was bij de meeste medewerkers de sense of urgency aanwezig en is het rouleren geaccepteerd en zelfs in een later stadium gewaardeerd.

Geen opmerkingen: